Stichting Vrienden van De Herberg

In 2013 is het bestuur van Stichting Vrienden van De Herberg gestart met een actiever beleid voor het werven van geld voor het Inloophuis De Herberg. Hierbij is het erg belangrijk dat donateurs en andere belangstellenden voor het werk van de stichting via een eigen website te geïnformeerd kunnen worden die er nog niet was.

De nieuwe website

Effectiva Internet Toepassingen heeft voor Stichting Vrienden van De Herberg een ontwerp gemaakt voor de nieuwe website. Hierbij was het erg belangrijk dat de website aansprak en dat er een gebruikersvriendelijke website werd neergezet. Na goedkeuring van het ontwerp is deze omgezet in een werkende website op basis van WordPress.

Stichting Vrienden van De Herberg?

“De stichting is in 2003 opgericht met als doelstelling om financiële middelen bij elkaar te brengen voor het Inloophuis De Herberg in Apeldoorn. De ontvangen gelden worden gebruikt voor de exploitatie van het inloophuis en voor projecten die de doelstelling van het inloophuis helpen te realiseren.”

“Dankzij de bijdrage van een tweetal fondsen is het mogelijk geweest een eigentijdse website te ontwikkelen en een nieuwe brochure te ontwikkelen voor werving van nieuwe donateurs.”